به گزارش پارس نیوز، این هفته نیز مانند دو هفته پیش اعضای شورا تذکرات شفاهی خود را قرائت نکرده و رئیس شورا موضوع تذکرات آنها را در صحن قرائت کرد.

تذکر اول مربوط به محمود میرلوحی بود که در خصوص تاخیر در تفکیک زباله از مبدا و خسارتی که پیمانکاران صاحب صلاحیت در این حوزه می بینند به شهردار داد.

وی تاکید کرد: اگر فرآیندهای پسماند خشک به موقع انجام نشود تفکیک زباله از مبدا به نتیجه نخواهد رسید.

در ادامه هاشمی به تذکر خداکرمی اشاره کرد که این عضو شورا در آن به دریافت عوارض کسب و پیشه از برخی پزشکان در مناطق انتقاد داشت و آن را برخلاف مصوبات قانونی عنوان کرد.

حبیب زاده نیز به مشکلات ایستگاه جوادیه در خط سه اشاره کرده که نشست های محوطه آن سبب مشکلاتی برای شهروندان شده است.

در این جلسه هاشمی به تذکر الویری در خصوص بیمه تکمیلی ایثارگران شهرداری اشاره و اعلام کرد: بر اساس قانون باید صندوق های بازنشستگی نهادها بیمه تکمیلی ایثارگران را به عهده بگیرند که در حال حاضر ایثارگران شهرداری با مشکل مواجه هستند.

هاشمی در انتها تذکر خلیل آبادی را قرائت کرد که این عضو شورا به تخریب بنایی قدیمی در خیابان شوش که مربوط به اواخر دوره قاجار بود انتقاد و اعلام کرد در شب یلدا این بنای تاریخی به نام فرد شیشه تخریب شده است.