به گزارش پارس نیوز،  با هدف خدمت رسانی  بهتر به دانشجویان صبح امروز در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ناوگان جدید اتوبوسرانی آغاز به کار کرد.

روز سه شنبه ۴ دی ماه یک اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در این دانشگاه واژگون شد و این حادثه منجر به فوت ۱۰ دانشجو و مصدوم شدن ۲۸ دانشجو شد.

برهمین اساس پس از حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات به دستور رئیس دانشگاه آزاد، تمامی اتوبوس های فرسوده این دانشگاه متوقف شده و از امروز ناوگان جدید اتوبوسرانی آغاز به کار کرد.