به گزارش پارس نیوز، فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره‌برداریمترو تهران و حومه گفت: نمی‌توانیم مترو را برای سربازان رایگان کنیم چرا که مصوبه‌ای در این باره وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در مصوبه سال گذشته شورا این موضوع دیده نشده است، گفت: حال اگر شورا بخواهد می‌تواند در مصوبه خود مواردی را ذکر کند.

به گفته مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، اگر این کار را انجام دهیم همه اقشار هم می‌خواهند برایشان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شود.