به گزارش پارس نیوز، 

مامور راهنمایی و رانندگی درحال کمک به پیرمردی که در خیابان ولیعصر بیهوش شده بود.

 

پلیس