به گزارش پارس نیوز، در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، نشست مشترک کمیته اجتماعی شورای شهر تهران و کمیته برنامه‌ریزی ساماندهی دستفروشان پایتخت به ریاست الهام فخاری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و با حضور اعضا برگزار شد. 

الهام فخاری در این نشست با بیان این‌که پدیده دستفروشی طی سال‌های گذشته به عنوان بخشی از واقعیت اجتماعی شهرهای بزرگ کشور گسترش داشته است، گفت: چنانچه این واقعیت اجتماعی به درستی ساماندهی و مدیریت نشود می‌تواند از پدیده به مسئله و و سپس به چالش تبدیل شود. 

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: بنابراین ضروری است که بعد از ۱۲ سال مغفول ماندن مصوبه ساماندهی دستفروشی و مشاغل سیار، در راستای حفظ کرامت دستفروشان و از سویی رعایت حق همگان بر گذرگاه‌ها و فضاهای عمومی، نسبت به ساماندهی دستفروشی اقدام شود. 

در این نشست مقرر شد که با همکاری شهرداری‌های مناطق و شرکت‌های شهربان و ساماندهی مشاغل شهرداری تهران، طرح ساماندهی دستفروشان در برخی مناطق به صورت آزمایشی در محل‌های تعیین شده به اجرا در آید.

مصوبه ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار از مصوبات سال ۸۵ شورای شهر تهران است که تا کنون بر زمین مانده بود. پس از آغاز به کار شورای پنجم، این مصوبه با پیگیری الهام فخاری به جریان افتاد که اجرای آزمایشی طرح ساماندهی دستفروشان نیازمند در شش منطقه پایتخت، حاصل چندین جلسه کارشناسی در این مورد است.