به گزارش پارس نیوز، بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در مفاد بودجه ای سال آینده نرخ عوارض سفر نیز تعیین شده است که به شرح ذیل است.