به گزارش پارس نیوز، 

روز جمعه حدود ۸ نفر را به علت گازگرفتگی به بیمارستان منتقل کردند که با اقدام به موقع پرسنل بیمارستان، مانع از وقوع حادثه Incident تلخ برای این افراد شدند.