به گزارش پارس نیوز، 

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین درمرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3330 الی 3336 ، 3378 ، 3379 ، 3325 ، 3660 در محدوده خیابانهای شکوفه ، عزیزی ، شهید باباخانی ، شیخ الرئیس ، شهید خوشرو ، شهید امیدبیگی ، شهید مفرح نژاد ، شهید دومانلو و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 الی 2259 ، 2276 الی 2279 ، 2665 در محدوده خیابانهای منظریه ، ادیب ، پیروز ، برادران رحمانی و در مرکز مخابرات ولی عصر با پیش شماره های 7750 الی 7753 ، 7760 الی 7768 در محدوده خیابانهای شهید هوشنگی ، شهید اعرابی ، شهید مدنی ، سلمان فارسی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. همچنین در مرکز مخابرات حافظ با پیش شماره های 6670 الی 6676 در محدوده خیابانهای جمهوری ، حافظ و در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های 4410 الی 4417 در محدوده میدان دهکده المپیک اتوبان تهران – کرج ، اتوبان آزادگان ، بلوار دهکده به مدت 3 روز دچار اختلال می شود.

بر اساس همین گزارش، اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات سولقان از ساعت 24 به مدت 5 ساعت دچار اختلال می شود.