به گزارش پارس نیوز، 

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در خصوص آخرین وضعیت کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد ایران گفت: هم اکنون بیش از 20 نفر از کارگران بازداشتی گروه ملی آزاد شده اند.

وی بیان داشت: صحبت هایی که با دادستان استان صورت گرفته مقرر گردید تا سایر کارگران بازداشتی نیز آزاد شوند.

شریعتی تصریح کرد: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا با همکاری دادستانی، تمهیداتی اندیشیده شود تا سایر کارگران بازداشتی نیز آزاد شوند.