به گزارش پارس نیوز، میثم رضایی دستیار تخصصی پزشکی ورزشی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: متاسفانه طی چند سال اخیر شاهد تغییرات مکرر آیین نامه های آموزشی در وزارت بهداشت بوده ایم که به زعم دانشجویان و دستیاران تخصصی بدون کارشناسی مناسب و سنجش تاثیرات آن بر آینده علمی افراد بوده است.

فعال صنفی حوزه دستیاری گفت: در حالی که بارها از سوی وزارت بهداشت اعلام شده بود که تغییرات اعمالی در آموزش پزشکی تنها افرادی را شامل میشود که پس از تصویب پذیرفته شده‌اند، لیکن باز هم شاهد لحاظ نکردن حقوق و دغدغه های آموزشی پزشکانی هستیم که حین تحصیل با تصمیماتی اینچنین مواجه می‌شوند.

رضایی تصریح کرد: در نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی تغییراتی در نحوه برگزاری آزمون بورد ایجاد شد که برنامه ریزی بسیاری از دستیاران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه متخصصین تنها مشروط به گذراندن ۹ ماه طرح اجباری مجاز به دادن آزمون بورد هستند گفت:  علاوه بر این که ایجاد این فاصله زمانی از تحصیل موجب کاهش شدید انگیزه متقاضیان برای شرکت در آزمون می‌شود، شرایط کار اجباری متخصصین در مناطق محروم به هیچ وجه برای مطالعه و آمادگی آزمون بورد مناسب نیست.

فعال صنفی حوزه دستیاری افزود: این آزمون علاوه بر اعتبار علمی، پیش نیاز شرکت در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیز هست و با ایجاد فاصله زمانی از دوران تخصص بسیاری از پزشکان نسبت به ادامه تحصیل بی انگیزه خواهند شد.

رضایی ادامه داد: علاوه بر مشکل کمبود وقت جهت مطالعه طی زمان ارایه خدمات درمانی در مناطق محروم، تغییر منابع آزمون کاملا متقاضی آزمون بورد را دلسرد میکند. در حال حاضر نیز شاهد تغییر مکرر منابع هستیم که مشکلات بسیاری را برای دستیاران طی آزمون ارتقا در پی داشته است.

وی گفت: یکی از مهمترین نقدهای ما بی تفاوتی وزارت بهداشت نسبت به آموزش دستیاران است که طی دوران دستیاری عمدتا به امور درمانی گماشته می‌شوند.

فعال صنفی حوزه دستیاری تاکید کرد: دستیاران در سال آخر فرصت مطالعه مناسب منابع رشته تخصصی خود را پیدا می‌کنند که با تصویب این مصوبه، این فرصت نیز سلب و به نظر می‌رسد ملزم به انجام همان امور درمانی شوند.

وی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که دستیار سال چهارم تحت عنوان طرح یک یا چند ماهه به مناطق محروم اعزام شود یا جور کمبود هیأت علمی دانشگاه محل تحصیل را بکشد توضیح داد: دیگر مزیت های قبولی در آزمون بورد، مانند کسب امتیاز حین تقسیم طرح ضریب کا، سرباز هیئت علمی و همکاری با مراکز دانشگاهی نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

رضایی خاطرشنان کرد: خواسته چند هزار دستیار تخصصی بازنگری و تعویق و اجرای مصوبه از ورودی سال ۹۸ است. بدیهیست اجرای مصوبه هم نیازمند اصلاحات آموزشی طی دوره دستیاری است.

وی در پایان گفت: امیدوارم جامعه پزشکی و سیاست گذاران نظام سلامت با حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.