به گزارش پارس نیوز، 

در یکصد و هشتمین جلسه شورا بررسی پرونده های پلاک ثبتی برای تشخیص باغ یا غیر باغ بودن در دستور قرار گرفت.

در بررسی این پرونده ها موضوع پلاک ثبتی که از ابتدا کارخانه بوده و کاربری صنعتی نیز داشته اما به واسطه وجود تعدادی درخت در حیاط کارخانه سازمان بوستان ها آن را باغ تشخیص داده بود مورد بحث قرار گرفت.

مجید فراهانی گفت: نباید در افکار عمومی اینگونه تداعی شود که شورای شهر مخالف باغات است. وقتی زمینی از ابتدا کاربری صنعتی داشته و کارخانه در آنجا احداث شده است نمی توان آن را باغ تشخیص داد. ولی مسئولان شهرداری می آیند چنین زمینی را باغ تشخیص می دهند و پرونده را به شورا ارسال می کنند. هزینه غیر باغ اعلام کردن را چرا به گردن شورا می اندازند سازمان پارکها از ابتدا نباید در مورد باغ یا غیر باغ بودن اظهار نظری داشته باشد. اینکه تاوان می افتد گردن شورا  درست نیست.

 در ادامه جلسه بحث زمین های مزروعی در تشخیص باغ یا غیر باغ بودن نیز مطرح شد.

زهرا صدر اعظم نوری در این زمینه پیشنهاد داد:  املاکی که تشخیص داده می شوند مزروعی هستند نباید عنوان باغ یا غیر باغ را بگیرند. باید با پلاک مزروعی با آنها برخورد شود و نباید در شورا به آن پرداخته  شود. در صحن شورا پلاک مزروعی موضوعیت ندارد.

 علی اعطا گفت: این نظر هیچ مبنای حقوقی ندارد وقتی زمینی برای تشخیص باغ یا غیر باغ بودن برای بررسی به شورا می آید بر اساس معیار ها با آن برخورد خواهد شد.

 احمد مسجد جامعی نیز گفت: این موضوع مصوبه کمیسیون عمران در دوره های قبل شورا است که به اصطلاح فضای مزارع را در حکم باغ طلقی می کردند و اگر می خواهیم تصمیم جدیدی بگیریم نیاز به مصوبه جدیدی داریم.

 سید ابرهیم امینی که ریاست جلسه شورا رابر عهده داشت گفت: نگرانی اعضای شورا این است که با حکم غیر باغ بودن این اراضی مجوز مسکونی برای آنان صادر شود.

 سید حسن رسولی نیز گفت: ما برای تشخیص باغات چند ملاک داریم نوع سند، رای کمیسیون ماده ۱۲، عکس های هوایی و تعداد درختان. ما فقط باید رای بدهیم و سایر مسائل به شورا ارتباطی ندارد.

  افشین حبیب زاده نیز گفت: در گذشته برای زمین های مزروعی هم اگر رای باغ صادر می شد به نوعی مجوز برای ساخت در سطح اشغال ۳۰ درصد بود و به نوعی ارای باغ برای این زمینهها یک امیتاز بوده است.

 زهرا نژاد بهرام نیز گفت: در ارتباط با این موضوع طبق قانون موظفیم باغ یا غیر باغ بودن یک زمین را تشخیص دهیم اجازه نداریم عنوان دیگری را اطلاق کنیم.

 در نهایت اعضا موافقت کردند همچون گذشته بررسی اراضی را در باغ یا غیر باغ بودن بررسی کنند و لفظی همچون پلاک مزروعی را نیاورند.