به گزارش پارس نیوز، جلسه امروز شورای شهر حواشی داشت. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: شهرداری مراسم‌های خود را در هتل‌های پنج ستاره نگیرد.

همچنین هاشمی امروز گفت :در کنار توجه به دوچرخه به مترو هم توجه شود؛ نکند به سمت استفاده از سایر وسایل برویم.

بر اساس این‌گزارش، حجت نظری عضو دیگر شورای شهر گفت:به جای طرح‌های فانتزی و این که بیشتر چهره همدیگر را ببینیم پیشنهادات را در تلویزیون شورا نمایش دهید.

هاشمی همچنین در خصوص تعدیل نیرو گفت: موافق تعدیل از بالا هستم و با کاهش معاونان شهرداری موافقم.