به گزارش پارس نیوز،  یکی از مأموران وظیفه شناس اداره برخورد با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی فاتب در جریان رسیدگی به پرونده‌ای که تعدادی از افراد اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز در قالب صرافی‌های مجاز می‌کردند ضمن رد رشوه پیشنهادی 15 سکه تمام، وظیفه قانونی خود را انجام داد.

سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی از صحت عمل «ستوان یکم رستگار» مامور وظیفه شناس اداره جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ و رد رشوه چند ده میلیونی ( 15 سکه تمام طلا) تشکر و قدردانی کرد.