محمد هاشمی درباره مباحث مطرح‌شده در خصوص حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر دریافت وجوه غیرقانونی بر اساس آیین‌نامه شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی، گفت: این موضوع مربوط به آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه خدمات درمانی بوده و در سال ٩٥ و ٩٦ شکایتی در این رابطه در سازمان بازرسی مطرح شد و به دیوان عدالت اداری رفت، لیکن در مدیریت جدید سازمان بیمه سلامت، بخشی که مورد اعتراض سازمان بازرسی بود اصلاح و به دیوان عدالت اداری نیز ارسال شد.

وی ادامه داد: به این دلیل که موضوع در دستور کار دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود و معتقد بودند آثار حقوقی دارد، با وجود اصلاحی که انجام شده بود، اعلام کردند که باید بررسی شود و بعد از بررسی، همان قسمت از متن قبلی آیین‌نامه ابطال شد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: این موضوع مربوط به سازمان بیمه سلامت نیست و اگر کسی در گذشته وجوهی در اجرای آیین‌نامه قبلی دریافت کرده، بر اساس حکم مراجع قضایی قابل اعاده است.