به گزارش پارس نیوز، جبرئیل برادری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران با اعلام اینکه قیمت گوشت منجمد وارداتی بر اساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی تنظیم و به میادین تحویل می‌شود، افزود: طرح توزیع این ماده پروتئینی با هماهنگی و همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تهران و پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تهران همچنین اظهار داشت: نظارت بر حسن اجرای توزیع برعهده سازمان صنعت، معاون و تجارت استان، بازرسی اصناف و اداره کل تعزیرات حکومتی است و مردم می توانند در صورت مشاهده گران فروشی، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه توزیعی و یا هرگونه تخلف دیگر از طریق سامانه ۱۲۴به بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع دهند.