به گزارش پارس به نقل از ایسنا نتایج آزمون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اعلام شده است.

شرکت کنندگان می توانند برای مشاهده نتایج به آدرس http: //۹۲.۲۴۲.۱۹۵.۱۶۲/ci_sherkat/index. php/krn_mtf/jomh_۹۲ds/krn مرا جعه کنند.

انتهای پیام