به گزارش پارس نیوز، 

به گفته پلیس محلی بارسلون، این هواپیمای سبک قرار بود در فرودگاه سابادل فرود آید اما به دلیل نقص فنی روی بام ساختمان پمپ بنزین سقوط کرد.

این حادثه باعث انفجار نشد اما بر اثر برخورد هواپیما، دو نفر کشته شدند.