به گزارش پارس نیوز، 

 

 پسربچه 7 ساله در حال بازی میان گل و لای به دام افتاده و مادرش نیز برای کمک به وی از آتش نشانان درخواست کمک کرده است. «سوزی» مادر این بچه به آتش نشانان گفت که به همراه پسرش در حال قدم زدن در ساحل «برین» بوده است که پسرش در میان گل و لای ماسه ای که بر اثر جزر و مد به وجود آمده بود گرفتار شد.