به گزارش پارس نیوز، به نقل از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، مهلت ثبت، بررسی و ویرایش در سامانه انتقال و میهمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تمدید شد.

بر اساس اعلام مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با توجه به درخواست‌های متعدد دانشگاه ها مبنی بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی، سامانه های انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی از امروز چهارشنبه ۲۱ آذر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۲۹ آذر فعال خواهد شد.

به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است ضمن اطلاع رسانی دقیق به دانشجویان نسبت به ثبت، بررسی، ویرایش، اعمال تغییرات توسط دانشجو و دانشگاه های مبدا و مقصد اقدام لازم را به عمل آورده و در مهلت تعیین شده در خصوص تمامی مکاتبات پیشین دانشجویان و دانشگاه های مربوطه اقدام کنند.