به گزارش پارس نیوز، 

رسیدگی به این پرونده از یک سال قبل و زمانی کلید خورد که مرد چهل ساله ای در اثر اصابت چاقو در خانه پدریش کشته شد. این در حالی بود که پدر وی ادعا می کرد پسرم سابقه خودکشی داشته است و روز حادثه به خاطر درگیری و فحاشی ناگهان به خودش چاقو زده است اما با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد وی در اثر خود زنی جان نباخته و به قتل رسیده است.

در ادامه تحقیقات پدر وی به اتهام قتل بازداشت شد او درباره روز حادثه گفت: آن شب فرید وقتی به خانه آمد بشدت عصبانی بود چرا که با چند نفر درگیر شده بود بعد شروع به خودزنی کرد.صبح دیروز این متهم در شعبه نهم پای میز محاکمه ایستاد و درباره اتهامش گفت: من پسرم را نکشته ام او قبلاً هم اقدام به خودکشی کرده بود. عروس خانواده هم درباره علت مرگ همسرش گفت: من شکایتی از پدر شوهرم ندارم چون همسرم سابقه خودزنی داشت و بیشتر اوقات عصبی بود وحتی من را همیشه کتک می زد. فرزندان مقتول هم به قضات گفتند: ماهم شکایتی از پدربزرگمان نداریم چون پدربزرگ همیشه به لحاظ مادی و معنوی پشت و پناه ما بود و او از ما نگهداری می کرد.

به دنبال عدم شکایت اولیای دم رسیدگی به این پرونده متوقف شد و به دستور رئیس شعبه ختم جلسه اعلام شد.