به گزارش پارس ، جنیدی با بیان این که دفتر اول کتاب « داستان ایران بر پایه ی گفتارهای ایرانی، از آغاز تا خاموشی دماوند» را به چاپ سپرده است، درباره ی موضوع این کتاب به ایسنا، گفت: محور این کتاب بر پایه ی « شاهنامه» استوار است؛ ولی در آن از دیگر دانش ها و موضوعات از قبیل چگونگی آفرینش زمین، پیداش دریاها، انسان های نخستین و گردش زمین و آگاهی نیاکان ما از این دانش ها نام برده شده است.

این استاد زبان های باستانی در ادامه اظهار کرد: تاریخ ایران تاریخی است که فراتر از تاریخ اروپا نوشته می شود. اروپاییان گمان دارند تاریخ بشر به ۲۸۰۰ سال قبل ازمیلاد و از زمان موجودیت یافتن یونان شکل گرفته است و همه پژوهشگران و اندیشمندان نیز در آثارشان تاریخ بشر را از کتاب های به جامانده از این دوران به بعد می دانند، اما اگر تاریخ آنان نارساست و در نوشتن آن کوتاهی شده است، گناه از خود آنان است و این مسأله برای تاریخ ما صدق نمی کند.

جنیدی با اشاره به یافته های باستان شناسی از سرزمین ایران مربوط به چندهزار سال قبل، عنوان کرد: پیدا شدن جمجمه ای در شهر سوخته ی سیستان که ۴۸۵۰ سال پیش بر روی او عمل جراحی با موفقیت انجام شده است و یا چشم مصنوعی و جراحی شده ای متعلق به ۶۰۰۰ سال پیش شگفتی جهان را برانگیخته است؛ بنابراین با کنار هم قرار دادن این یافته ها و مطالعات درمی یابیم که گستره تاریخی کشور ما قدمت بسیاری در مقابل تاریخ اروپاییان دارد.

او در ادامه با بیان این که ما نباید به پیروی از اروپاییان تاریخ را از ۲۸۰۰ سال قبل و حدود حکومت هخامنشیان آغاز کنیم، اظهار کرد: متأسفانه پس از این که امیرکبیر افرادی را برای تحصیل به اروپا فرستاد، به این جهت که استادان آن ها اروپایی بودند، پس از برگشت به ایران، دشمن ایران شدند و فرزندان آنان نیز به دشمنی با ایران پرداختند.

این پژوهشگر ادامه داد: حتا امروز هم برخی کسانی که در دانشگاه ها تدریس می کنند، دشمن ایران هستند، چرا که آن ها در سر کلاس ها اعلام می کنند ما در گذشته خط نداشته ایم، در حالی که ما هفت گونه خط داشته ایم.

رییس بنیاد نیشابور همچنین بیان کرد: پیروی از گفته های اروپاییان از سوی برخی از تحصیل کردگان ایرانی به خاطر آن است که آن ها در آن جا غرب زده شدند و به این واسطه خواستند به استادان اروپایی خود خدمت گزاری کنند.

او افزود: غربی ها یک بار به ایران حمله کردند و دانشمندان ایرانی را به قتل رساندند و کتاب های ما را سوزاندند و همین موضوع باعث پیدا شدن نوعی عقده ی حقارت در آن ها شده است و بدبختانه در طول ۲۰۰ سال گذشته و بخصوص از حدود ۷۰-۸۰ سال قبل نیز به صورت عملی این مبارزه ها علیه ایران آغاز شد، در حالی که داده های باستان شناسی و مطالعات گسترده نشان می دهد که این گونه نیست و تاریخ ما بسیار روشن است.

جنیدی در پایان گفت: دفتر اول « داستان ایران بر پایه ی گفتارهای ایرانی، از آغاز تا خاموشی دماوند» مجوز نشر گرفته و چند روزی است که برای چاپ به چاپ خانه رفته است و احتمالا تا ۲۰ روز آینده از سوی انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور منتشر و رونمایی می شود.

  فریدون جنیدی متولد سال ۱۳۱۸ در نیشابور است که علاوه بر ۳۰ سال پژوهش بر روی « شاهنامه» و ویرایش آن، تاکنون حدود ۳۰ جلد کتاب درباره ی فرهنگ و تاریخ ایران نوشته، که از جمله به « زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایه ی گفتارهای ایران» ، « فرهنگ واژه های اوستایی» ، « حقوق بشر جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان» ، « نامه ی فرهنگ ایران» ، « داستان های شاهنامه» و « سرگذشت ایران» می توان اشاره کرد.