به گزارش پارس ، سعید صفاتیان در گفت وگو با فارس در مورد کمبود شربت تریاک و متادون طی هفته های گذشته افزود: یک ماه است که مراکز درمان اعتیاد تماس می گیرند و نسبت به اختلال شدید بر میزان دریافتی متادون در قالب قرص و شربت، نوپرمرفین و شربت تریاک معترض هستند.

وی ادامه داد: مراکز درمان اعتیاد برای یک فرد معتاد، درمان ۶ ماهه با شربت تریاک را در نظر می گیرند اما با این کمبودها، سیستم درمانی وی به هم می ریزد و این در حالی است که متادون جایگزین شربت می شود اما تاثیر درمانی شربت را برای این افراد ندارد.

صفاتیان با تاکید بر اینکه باید از قبل نسبت به ذخایر دارویی فکری می شد، تصریح کرد: نمی توان به راحتی روش درمانی را برای معتادان تغییر داد چرا که شرایط ویژه معتادان طبق پروتکل درمانی، شربت تریاک را انتخاب می کند و از سوی دیگر، بیمار درمان دیگری را قبول نمی کند.

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی (ایرسا) افزود: از ۹ استان تهران، یزد، قزوین، مازندران، سمنان، رشت، خراسان، کرمان و قم تماس گرفته اند و نسبت به کمبودهای دارویی دچار مشکل بوده اند.

صفاتیان با اشاره به اینکه متادون نیز کمیاب شده و نمی توانیم آن را جایگزین شربت تریاک کنیم، گفت: وضعیت به گونه ای است که پزشکان هر هفته به دانشگاه ها می روند و در انتظار دریافت دارو می مانند در حالیکه این روند در گذشته هر ماه بوده است.

مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: طبق مصوبه کمیته درمان وزارت بهداشت در سال گذشته قرار شد مراکز درمانی به معتادان خود ۲۰ درصد قرص و ۸۰ درصد شربت بدهند درحالیکه طبق نظر مراکز، هم اکنون کمتر از ۱۰ درصد به معتادان قرص داده می شود و دلیل آن هم کمبود دارو است.

صفاتیان ادامه داد: آن چیزی که مهم است وجود این داروها به صورت قاچاق در بازار آزاد است ۹۰ درصد دسترسی مراکز به دارو کم شده اما چرا این کمبودها در بازار آزاد وجود ندارد.

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی گفت: زمانی که می گوییم متادون نداریم و بعد در بازار آزاد وجود دارد چه جوابی برای بیماران داریم. معتادان فکر می کنند مراکز نمی خواهند دارو بدهند، زمانی کمبودها پذیرفته می شود که در سیستم قاچاق هم نباشد.

این کارشناس حوزه اعتیاد افزود: مراکز اعلام کرده اند در دو هفته گذشته مجبور شده اند درمان معتاد خود را از متادون به نوپرمرفین و بعد به شربت تریاک تغییر دهند این درحالیست که یک فرد معتاد بیمار عادی نیست.

صفاتیان گفت: اولین عارضه تغییر روش درمان این است که معتاد از سیستم درمان خارج می شود و نسبت به مراکز بی اعتماد می شود.

وی افزود: شربت تریاک نیز با وجود اعلام منابع رسمی نسبت به کمبود آن در بازار آزاد وجود دارد، این شربت با ۴ یا ۵ برابر قیمت حدود ۱۵۰ هزار تومان در بازار آزاد موجود است.

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی افزود: خانواده معتادان فکر می کنند مراکز به آنها دروغ می گویند و به ما بی اعتماد شده اند.

صفاتیان افزود: قیمت دارو در یک هفته گذشته در سه قلم متادون، شربت تریاک و نوپرمرفین با ۴۵ درصد افزایش مواجه بوده است و این هزینه زیادی برای مراکز ایجاد کرده است در حالیکه تعرفه پزشکی ثابت است.

صفاتیان ادامه داد: وزارت بهداشت قبل از افزایش قیمت دارو باید تعرفه ها را مشخص کند. به نظر می رسد بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت ناهماهنگی ایجاد شده چرا که بیشترین درمان معتادان در رابطه با متادون و دارو است و بیشترین مشکل نیز در همین حوزه است.

این کارشناس حوزه اعتیاد گفت: به نظر می رسد مسئولی پاسخگوی این وضعیت نیست، کارخانه های تولید این داروها نسبت به عدم برنامه ریزی در میزان تولید خود معترض هستند و از سوی دیگر سیستم پخش نیز دچار اختلال شده است و دانشگاه ها نیاز خود را دیر اعلام می کنند.

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی گفت: کمبود شربت تریاک و متادون ظرف چندماه گذشته به دلیل اختلاف میان ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادستانی کل کشور بوجود آمده است.

صفاتیان گفت: تریاکی که از دادستانی به کارخانه مواد اولیه دارویی کشور داده می شد با تاخیر و مشکل مواجه شده است و تا زمانی که تامین نشود این داروها تولید نخواهند شد و دانشگاه ها همچنان با چالش دست و پنجه نرم می کنند.

وی گفت: داروی مرفین نیز که از تریاک گرفته می شود به وضعیت سایر داروهای درمان اعتیاد گرفتار شده و کمیاب شده است.