به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمد ابراهیم محمدی، گفت: این بازارچه ها تابستان امسال به منظور فراهم ساختن رقابت سالم بین دانش آموزان وایجاد زمینه برای بروز استعدادهای روحی و روانی آنان ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این بازارچه ها، آثار هنری ودستی دانش آموزان از قبیل هنرنساجی وبافت هنر چوب، هنرفلز، هنرسفال وسرامیک، هنر آبگینه، خوشنویسی، نگارگری، تذهیب وتشعیر، طراحی ونقاشی، عکاسی، گرافیک، تصویرسازی، عکاسی و دست ساخته های دیگر دانش آموزان به معرض نمایش وفروش در می آید.

وی همچنین با اعلام اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، بصیرتی، قرآنی، ورزشی، معرفتی، مهارتی وفنی برای دانش آموزان در تابستان ۹۲، گفت: یکی از مهمترین فعالیتهای پیش بینی شده برای دانش آموزان در تابستان سال جاری، احیای ظرفیت های پنهان فراغت دانش آموزان با مشارکت خانواده هاست.

محمدی با اشاره به مدیریت خانواده ها به عنوان متولیان اصلی وتاثیر گذار در اوقات فراغت پنهان بومی ومحلی، افزود: فراهم نمودن زمینه حضور دانش آموزان در مراکز شغلی اولیای خود مانند مزارع وکارگاه های تولیدی از سیاست های مهارت آموزی دانش آموزان در ایام فراغت آنها ست.

وی با تاکید بر اهمیت وضرورت مهارت آموزی دانش آموزان خاطرنشان کرد: مهارت آموزی فقط رایانه وامور فنی نیست، بلکه آموزش مهارت هایی از قبیل؛ آشپزی، خانه داری، زراعت، دامداری، پرورش ماهی و… نیز می تواند درمهارت های اجتماعی دانش آموزان موثر باشد.