به گزارش پارس نیوز، 

این حکم در زندان "نشویل" واقع در ایالت تنسی اجرا شد. این دومین اعدام از طریق صندلی الکتریکی طی یک ماه اخیر بوده است. در پنج سال گذشته از صندلی الکتریکی برای اجرای حکم اعدام استفاده نشده بود.میلر که خود در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود، متهم بود که در سال ۱۹۸۱ زنی ۲۳ ساله را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.