به گزارش پارس ، علی فرهادی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش در جلساتی که طی چند ماه گذشته با اعضای شورای معاونین و مدیران کل آموزش و پرورش استان ها برگزار شد، ضمن تأکید بر اینکه هرگونه استفاده از امکانات دولتی به نفع هر کاندیدایی غیرقانونی است، به همان اندازه تأکید کردند که آموزش و پرورش باید در ایجاد حماسه و مشارکت مردم در انتخابات ۲۴ خرداد بسیج شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد صندوق های اخذ رأی در مدارس مستقر است، افزود: به عنوان مثال در شهر تهران رؤسای مناطق، رئیس ستاد اجرایی انتخابات همان منطقه هستند و تجربه نشان داده است که در برگزاری انتخابات موفق ترین قشر، فرهنگیان هستند.

فرهادی اضافه کرد: در حال حاضر، فرهنگیان بیشترین جامعه آماری را در حوزه مشارکت در برگزاری و اجرای انتخابات پرشور و حماسی دارند و تأکید وزارت آموزش و پرورش نیز این بوده است که در این خصوص هیچ کس کوچک ترین دریغی نکند.

  بنا بر گفته سیدعلی یزدیخواه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، حدود ۳۳۰۰ صندوق اخذ رأی در منطقه ۲ تا ۱۹ شهر تهران دایر می شود که بیش از ۵۰ درصد آن در مدارس دایر خواهد بود و عدد همکاران فرهنگی که به اجرای انتخابات در تهران کمک می کنند، متجاوز از ۲۵ هزار نفر است.