به گزارش پارس ، محمد صادق خیری در گفت وگو با ایسنا، افزود: تغییر کاربری اراضی مرتعی به کاربری دیگری غیر از کشاورزی، مرتعی و دیگر کاربری هایی که در راستای مباحث کشاورزی باشد، از لحاظ زیست محیطی مشکلاتی را ایجاد کرده و باعث تخریب آن می شود.

وی در خصوص برخی گفته ها مبنی بر صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی توسط دیگر سازمان ها، اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه رفع ابهام کرده و مطابق پاسخ های این دفتر اطلاق عبارت تبدیل مراتع به کاربری های غیرکشاورزی شامل خدمات، تولیدی و صنعت منوط به کسب مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است.

به گفته خیری، در گذشته تاکید شده بود که تبدیل کاربری اراضی تنها به کاربری های کشاورزی و مرتعی بود که طبق مصوبه جدید با انجام کارهای کارشناسی و بررسی های منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی به کاربری های غیرکشاورزی ممکن است.

مدیرکل دفتر ممیزی اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تاکید کرد: هر گونه تغییر کاربری اراضی باید با طبیعت آن سنخیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه هیچ گاه موافق تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مرتعی به کاربری های دیگر نیستیم، افزود: قبلا در راستای ماده ۶۴ قانون افزایش بهره وری مبنی بر واگذاری عرصه ها برای کاربری های دامداری و کشاورزی قید شده بود، تا زمانی تملک عرصه ها در اختیار کشاورز یا دامدار باقی می ماند که کاربری آن را تغییر ندهد در غیر این صورت، درخواست وی در کمیسیون شخصی در منابع طبیعی بررسی شده و اقدامات کارشناسی روی آن صورت می گیرد.