به گزارش پارس به نقل از همشهری، رشد ساخت پل ها در سال های اخیر در شرایطی است که در طول تاریخ شهرسازی تهران تنها ۱۵۷پل ساخته شده بود و این عدد تنها در ۸سال اخیر به ۱۸۳پل رسیده است. اگر در دوره مدیریت شهرداران سابق تهران، رشد تصادفات در بزرگراه ها عاملی تأسف برانگیز بود، این وضع در دوره اخیر مدیریت شهری به امری حل شده تبدیل شده است. شهرداری تهران با افزایش خیره کننده ساخت تقاطع های غیرهمسطح در بزرگراه های پرتردد گامی جدی برای ارتقای امنیت تردد پایتخت نشینان برداشته است.

از سویی راه اندازی سیستم های پرشمار کنترل نظارت تصویری و کنترل هوشمند موجب نهادینه شدن قانونمداری در تهران شده است. توسعه و پیشرفت سیستم کنترل مکانیزه هوشمند از سویی سبب کاهش صددرصدی تصادفات منجر به فوت شده که این امر حاکی از افزایش ایمنی تردد برای رانندگان است. شهر تهران تا سال ۸۴دارای ۱۵۷پل و تقاطع غیرهمسطح بود که این رقم هم اکنون با رشدی بیش از ۱۰۰درصد به ۳۴۰پل رسیده است. طبق آمارهای به دست آمده، مدیریت شهری در سال های اخیر با ساخت ۱۸۳پل و تقاطع در پایتخت توانسته رکورد منحصربه فردی را در مدت ۸سال به جای بگذارد که ۵۷پل آن متعلق به بزرگراه ۳۵کیلومتری امام علی است که ظرف مدت ۲۲ ماه ساخته شد و به بهره برداری رسید.

بزرگراه طبقاتی صدر

پل بزرگراه طبقاتی صدر پلی تک پایه ای است که برای نخستین بار از سوی مهندسان ایرانی در کشور اجرایی می شود. پل تک پایه ای صدر شامل احداث یک پل اصلی به عرض ۲۲.۷۰متر و طول تقریبی ۶کیلومتر است که این رقم با احتساب رمپ های دسترسی به ۱۱کیلومتر می رسد.

تقاطع شیخ فضل الله - جناح

پروژه پل غیرهمسطح بزرگراه شیخ فضل الله نوری و محمدعلی جناح یکی از پروژه های بزرگ پایتخت است که امسال به بهره برداری رسید و به عنوان ورودی جدید در غرب شهر در اختیار شهروندان قرار گرفت. این پروژه شامل اجرای ۲دستگاه پل اصلی قوسی به طول ۲۴۸متر و مساحت ۱۲هزار و ۷۵۰مترمربع و نیز ۴دستگاه پل جهتی به مساحت ۹هزار و ۳۴۲متر مربع در ۳سطح روی پایه های بتنی است که در کنار این مجموعه پل ها، ۵۰هکتار محوطه سازی نیز صورت می گیرد. پل های اصلی دارای ۲۰پایه بوده و پل های جهتی ۲۷پایه دارند.

تکمیل پل های بزرگراه امام علی در ۱۶ماه

در طول ۱۶ ماه کل پل های موجود در مسیر بزرگراه امام علی ساخته شد که البته غیراز ۵۷پلی که تقاطع های اصلی و فرعی را تشکیل دادند برخی پل ها نیز در بخش دو طبقه سازی بزرگراه احداث شدند که با احتساب این ۲۷پل می توان تعداد کل پل ها و سازه های ساخته شده را ۸۴پل عنوان کرد.

کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک

سال ۸۹ سیستم کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک در شهر تهران به کار گرفته شد. سیستمی که کنترل ۱۰۴معبر ورودی به محدوده طرح را با هدف کاهش تخلفات، ثبت آنها و صدور قبض جریمه فراهم کرد. این سیستم امکان تقویت نظام های کنترلی، نظارتی و نیز تصمیم گیری درخصوص استراتژی های توسعه حمل ونقل در کریدورهای اصلی را برای مدیریت شهری فراهم کرد. استقرار این سیستم در همان سال اول اجرا، اثرات خود را گذاشت؛ به طوری که در همان سال اول نسبت به سال قبل ۷۰درصد ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک کاهش پیدا کرد. این در حالی است که از سال گذشته، ۹۰تا ۹۵خروجی دیگر محدوده طرح ترافیک نیز به این سیستم مجهز شدند.

دوربین های ثبت سرعت

با استقرار ۱۱۲دوربین ثبت سرعت، ایمنی تردد در بزرگراه های شهر ارتقا یافت. این دوربین ها همچنین تأثیر بسزایی در شکل گیری فرهنگ صحیح ترافیک داشته است. براساس آمار شرکت کنترل ترافیک استقرار این دوربین ها سبب کاهش ۶۰درصدی تخلف سرعت در بزرگراه ها، کاهش ۱۰۰درصدی تصادفات منجر به فوت و کاهش ۴۰درصدی تصادفات خسارتی شده است. صرفه جویی در مصرف سوخت و بهبود قابل ملاحظه در فرهنگ و رفتارهای ترافیکی از دیگر آثار استقرار این سیستم در بزرگراه های تهران بوده است.

دوربین های نظارت تصویری

با تقویت نظارت و کنترل ترافیک در پایتخت، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی تهران گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است؛ به طوری که امروز بزرگراه ها، شریان های اصلی، گلوگاه های ترافیکی و تونل های درون شهری تحت پوشش دوربین های نظارت تصویری قرار دارند. در حال حاضر در شهر تهران ۸۳۰دوربین نظارت تصویری وجود دارد که این دوربین ها هر لحظه رانندگی شهروندان را رصد می کنند.