به گزارش پارس ،
حضرت آیة الله خامنه ای (دام ظله) :
در فرض مزبور وجود غرض عقلایی بستن لوله ها به شرط اذن شوهر بلامانع است.

حضرت آیة الله بهجت (ره) :
اگر ضرورت ایجاب کند و موقت باشد اشکال ندارد ولی عقیم کردن جایز نیست.

حضرت آیة الله فاضل لنکرانی (ره) :
چنانچه موجب عقیم شدن دائم یا مستلزم حرام مثل نگاه به عورت باشد جایز نیست.

حضرت آیة الله صافی گلپایگانی (دام ظله) :
جایز نیست.

حضرت آیة الله مکارم شیرازی (دام ظله) :
جلوگیری از انعقاد نطفه یا هر وسیله مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن (مثل این که مرد یا زن برای همیشه از قابلیت تولید مثل ساقط شوند) نشود، ذاتا مجاز است ولی اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع می باشد تنها در صورت ضرورت فردی یا اجتماعی جایز است.

حضرت آیة الله تبریزی (ره) :
اگر بستن دائمی باشد فی نفسه اشکال دارد.

منابع: کتاب" مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع"