به گزارش پارس نیوز، 

احد یوزباشی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی از محکومیت ۲۹۰ میلیارد ریالی عسل فروش متقلب خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی گفت: طبق گزارشات واصله در گشت مشترک اداره آگاهی و تعزیرات حکومتی یک واحد فرآوری عسل تقلبی کشف و ضبط شد.

یوزباشی افزود: در این کارگاه تولیدی ۱۰۴۲ حلب ۱۷ کیلویی عسل تقلبی کشف شد که وزن آن نزدیک ۱۸ تن بود؛ به ارزش بیش از ۱۴۵ میلیارد ریال، ضبط شد.

وی تصریح کرد: متهم این پرونده به پرداخت ۲۹۰ میلیارد ریال جریمه محکوم گردید که نسبت به پرداخت جریمه اقدام نموده است و پرونده مختومه و عسل های تقلبی نیز معدوم شد.