به گزارش پارس نیوز، محمدنعیم امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تکلیف مجلس به دولت برای الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه، گفت: سازمان بیمه تأمین اجتماعی اقدامات معدودی در راستای الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه درمانی انجام داده و دیگر بیمه‌ها، از جمله بیمه سلامت نیز در راستای الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه اقداماتی انجام داده است.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در مسیر الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه درمانی، اظهار داشت: مشکلات عدیده‌ای در رابطه با دفترچه‌های بیمه سنتی وجود دارد، از جمله اینکه درباره همپوشانی بیمه‌‌ها مشکلاتی وجود دارد و یک مشکل نیز درباره تجویز منطقی داروهاست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بل بیان اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه مصوب کرد که تا پایان سال سوم اجرای قانون (اواخر 98) مقدمات سیستم ارجاع و اِعمال راهنمایی‌های بالینی انجام ساماندهی شود، گفت: یکی مصوبات مجلس در ذیل قانون برنامه ششم توسعه، الکترونیکی کردن دفترچه‌‌های بیمه است اما مشکل عمده در این عرصه، زیرساخت‌‌های اینترنت در روستاهاست؛ سیستم پزشک خانواده و اینترانت دانشگاه علوم پزشکی در روستاها نیز مشکلاتی دارد.

امینی‌فرد اضافه کرد: اقدامات خوبی در راستای الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه درمانی به‌طور محدود آغاز شده، اما از وزارت بهداشت و بیمه‌های تأمین اجتماعی و سلامت نیز توضیح خواسته‌ایم که گزارشی درباره اقدامات‌شان ارائه دهند.

وی با اشاره به جزئیاتی از طرح الکترونیکی کردن دفترچه‌‌های بیمه درمانی، اظهار داشت: بر اساس این طرح تمامی مراحل نسخه‌نویسی و مراجعه به داروخانه برای دریافت دارو، به‌صورت الکترونیکی و تنها با ارائه کد ملی اشخاص صورت می‌گیرد که الکترونیکی شدن فعالیت‌ها، سبب صرفه‌جویی 20 درصدی در هزینه‌های این سازمان شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طرح الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه درمانی به‌طور معدود در بعضی از مراکز استان‌‌ها آغاز شده، مشکل موجود در سطح‌بندی است که بتوانند سطح‌های 1، 2 و 3 را برای بیمه‌ها مشخص کنند، مشکل عمده ما در مناطق دور افتاده و روستاهاست، از بیمه‌ها نیز توضیح خواسته‌ایم که گزارش خود را ارائه دهند.