به گزارش پارس نیوز، صبح امروز نشست هم اندیشی گفتگوی بین نسلی با حضور سید بطحایی وزیر آموزش و پرورش و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد. 

در ابتدای نشست اما تفاهم نامه ای میان آموزش و پرورش و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده امضا شد.

فرحناز مینایی پور مدیر امور زنان آموزش و پرورش گفت: سالهایت چنین توافقنامه ای به امضا می رسو و طرح هایی برای دختران و معلمان زن در آموزش و پرورش اجرا می شود. در سال های گذشته سه طرح برگزار شد که شامل آموزش حقوق به دانش آموزان دختر، بهبود وضعیت آموزشی و بهداشتی دختران و تقویت شیوه های مهارتی دانش آموزان دختر بود.

وی ادامه داد: در توافقنامه امسال سه طرح جدید را آغاز خواهیم کرد که یکی از آنها طرح بازگرداندن دختران دانش آموز ترک تحصیل کرده به چرخه تحصیل، حمایت از کلاس های آموزشی و پرورشی در متوسطه اول و افزایش سطح روانی در میان معلمان و دانش آموزان است.