به گزارش پارس نیوز، 

همین اطلاع‌دادن به پلیس باعث شد فرد خاطی دستگیر شود. به گزارش میرور، بازیکنان گیم‌ها هنگام اجرای یک بازی شبکه‌ای با هدست با یکدیگر در ارتباط هستند و برای نمونه موقعیت حریف را به دیگری اطلاع می‌دهند. این‌بار همین امکان باعث نجات یک دختر شد.