به گزارش پارس نیوز، 

سازمان صلیب سرخ بریتانیا اعلام کرد، بیش از نیمی از بزرگسالان این کشور همواره در زندگی خود احساس تنهایی می کنند.

براساس تحقیقات جدید این سازمان، نزدیک به ۹ میلیون نفر در انگلستان ادعا کرده اند که اغلب احساس تنهایی کرده و در برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران مشکل دارند.   

سازمان صلیب سرخ بریتانیا اعلام کرده، نزدیک به نیمی از مردم بریتانیا علاوه بر احساس تنهایی و انزوای اجتماعی، معتقد اند در صورت بروز هرگونه مشکل در زندگی، کسی برای کمک به آن ها وجود ندارد.

بر اساس تحقیقی که از ۳۰ اکتبر تا ۱۵ نوامبر سال جاری بر روی ۴ هزار بزرگسال این کشور انجام شد، ۵۳ درصد از مردم انگلیس همواره از احساس تنهایی رنج برده و معتقداند که در زندگی حتی یک نفر را که بتواند در مواقع بحرانی به او تکیه کنند، ندارند.

یافته های جدید این سازمان نشان می دهد، دو سوم از بزرگسالان انگلیسی حتی در زمانی که در جمع حضور دارند نیز احساس تنهایی می کنند. به علاوه یک سوم از این افراد نیز نمی دانند چطور با این معضل مقابله کنند.

زوئه ابرامز، مدیر ارتباطات و پشتیبانی صلیب سرخ بریتانیا با اشاره بر اهمیت ارتباط و پیوند افراد با جامعه، می گوید: تنهایی و انزوای اجتماعی بحرانی است که ممکن است برای هر فردی در رده های سنی مختلف رخ دهد.

وی معتقد است: همه افراد در زندگی به وجود فردی حامی نیاز دارند اما متاسفانه بسیاری از مردم جامعه انگلیس ارتباطات انسانی را قبول نداشته و معتقداند چنین فردی در زندگی آن ها وجود ندارد.

به علاوه بررسی های اخیر رادیو بی بی سی در زمینه احساس تنهایی در انگلستان نشان می دهد، جوانان این کشور بیشتر در معرض تنهایی و انزوای اجتماعی هستند. به طوریکه نزدیک به ۴۰ درصد از افراد ۱۶ تا ۲۴ سال همواره احساس تنهایی می کنند. این رقم میان افراد رده سنی ۶۵ تا ۷۴ سال نیز برابر ۲۹ درصد است.

به علاوه چندی پیش نیز به دنبال گسترش تنهایی و انزوای اجتماعی در این کشور، مسئولین بریتانیایی آن را یک بحران خوانده و برای حل این معضل فردی را به عنوان «وزیر تنهایی» منصوب کردند.