به گزارش پارس نیوز، 

بازار اینکار بیش از ۳۰ میلیون دلار ارزش دارد و یکی از روش های درآمدزایی پزشکان و پرستاران است.