به گزارش پارس نیوز، 

ماموران گمرک ماهیرود در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان موفق شدند از یک تانکر سوخت 14 مرد، زن و بچه را که قصد ورود غیرقانونی به کشور داشتند شنایایی کنند.