به گزارش پارس نیوز، 

محمدرضا رضایی با اشاره به وقوع پدیده مه صبحگاهی در شهر اهواز اظهار کرد: پرواز شماره های ۴۵۸۶ و ۴۵۸۷ هواپیمایی ماهان، شماره ۹۵۶ و ۹۵۷ هواپیمایی ایران ایرتور و پرواز کاسپین شماره ۰۲۰ و ۰۲۱ در مسیر تهران – اهواز - تهران باطل شدند.

وی افزود: همچنین پرواز شماره ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳ هواپیمایی قشم ایر و پرواز شماره ۴۰۱۶ و ۴۰۱۷ هواپیمایی زاگرس نیز امروز به دلیل وقوع پدیده مه صبحگاهی باطل شدند. مدیرکل فرودگاه های خوزستان تصریح کرد: با توجه به بهبود شرایط جوی در فرودگاه بین المللی اهواز سایر پروازها بدون هیچ مشکلی در این فرودگاه انجام خواهد شد.  روز گذشته نیز به دلیل وقوع پدیده مه صبحگاهی و کاهش شعاع دید در فرودگاه بین المللی اهواز ۹ پرواز با تاخیر انجام و یک پرواز نیز باطل شد.