به گزارش پارس نیوز، 

سرهنگ رضا گودرزی گفت: این حادثه Incident ساعتی پیش در محدوده تونل شماره سه جاده کرج -چالوس رخ داد.

وی اضافه کرد: مصدوم حادثه یک زن بود به مراکز درمانی انتقال یافت.

گودرزی از مسافران خواست در محدوده هایی که احتمال ریزش سنگ وجود دارد توقف نکنند.

نیمی ازجاده 160 کیلومتری کرج -چالوس درحوزه استان البرز و نیمی دیگر نیز درحوزه استان مازندران است.

به دنبال بارش های پائیز امسال چند حادثه سقوط Fall سنگ و ریزش کوه در جاده کرج - چالوس رخ داد که

مسیر توسط راهداران بازگشایی شد.

حادثه امشب با برخورد سنگ به خودرو همراه شد لیکن مشابه این حادثه در سال های گذشته چندین فقره رخ داد.