به گزارش پارس نیوز، 

این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند.

در آبان‌ماه تعداد ۷ زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آنها ۲۵ آبان‌ماه با بزرگای ۵.۱ حوالی مردهک واقع در استان کرمان، رخ داده است.

از لحاظ آماری ۹۲۵ زمین‌لرزه دارای بزرگای کوچک تر از ۳، تعداد ۷۱ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۳و۴ و تعداد ۶ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۴ و ۵ و تعداد یک زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۵ و ۶ بوده است.