به گزارش پارس نیوز، 

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، دانشجویان معلول به علت شکاف اجتماعی که وجود دارد، از آموزش عالی خارج می‌شوند. 

براساس این بررسی، توجه به خواسته‌های دانشجویان معلول و ایجاد شرایط برای فعالیت‌های اجتماعی آنها از جمله اقداماتی است که آموزش عالی هر کشوری می‌تواند برای جلب رضایت خاطر این نوع دانشجویان انجام دهد. 

مطالعات اخیر نشان داده است، دانشجویان معلول به میزان قابل توجهی کمتر از دیگر دانشجویان در فضای سخنرانی‌ها و دیگر فعالیت‌ها حضور دارند و تنها دلیل این موضوع رفتارهای نامناسب دانشجویان و کادر آموزشی دانشگاه‌ها است. 

داده‌ها حاکی از‌ آن است، تنها 34 درصد از دانشجویان معلول دوره 4 ساله کارشناسی خود را به پایان می‌رسانند و بیش از 60 درصد آنها تحصیل را نیمه رها می‌کنند.

محققان باور دارند، اساتید دانشگاهی علاوه بر اینکه برای برابری قومیت و نژاد باید  تلاش کنند، برابری معلولان با افراد عادی را نیز لحاظ کنند؛ این موضوعی است که همیشه نادیده گرفته می‌شود.