به گزارش پارس نیوز، 

پیروز حناچی سرپرست شهرداری تهران با انتشار پیامی  در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بسیج، فتح الفتوح امام راحل عزیزمان در مکتب غدیر خم و عاشورا آموخته که ارزشش به این است که «با مردم»، «برای مردم» و « از مردم» باشد.

بسیج همزاد انقلاب و فرزند آن است و امروز قوام اسلام و انقلاببه بسیج و بسیجی است که «عاقل» و« عاشق» باشد.

امروز قوام اسلام و انقلاب به بسیج و بسیجی است