به گزارش پارس نیوز، 

شهناز هاشمی عضو کمیته علمی شانزدهمین جشنواره کتاب رشد اظهار کرد: تعداد کم کتاب‌های رسیده به گروه‌های داوری جشنواره در حوزه علوم پایه نشان می‌دهد ما در تولید کتاب‌های علمی دچار مشکل هستیم. 

وی افزود: به طور مثال در حوزه شیمی، اتفاقاً دارای بیشترین مقالات علمی و پژوهشی هستیم، اما کتاب‌های رسیده به جشنواره به قدری اندک و در عین حال ضعیف بود که گروه داوری شیمی نتوانست کتاب مناسبی را انتخاب و معرفی کند.

هاشمی ادامه داد: پس نیامدن کتاب به این معنی نیست که نویسنده‌ای در این حوزه نداریم، بلکه ما نتوانسته‌ایم مقاله‌های علمی خود را کاربردی کنیم و سیاستی در پیش بگیریم که کتاب‌ها برای پشتیبانی از برنامه درسی تولید شود. 

به گفته وی، توسعه و پیشرفت کشور در گرو توسعه علوم پایه است و جشنواره باید نیازهای آموزش و پرورش را به ناشران اعلام کند تا آنان بر اساس این نیازها کتاب تولید کنند.

مدیر گروه پژوهش مشارکت‌ها و ارتباطات پژوهشگاه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به روند داوری‌ها گفت: سعی شده تا داوران به طور مستقل و بدون تحت تأثیر قرار گرفتن دیگری، نظر دهند، اما من پیشنهاد می‌کنم حداقل در مراحل ابتدایی اسم نویسنده و ناشر را پنهان نگه داریم تا محتوا بدون تأثیر گرفتن از این عوامل داوری شود. 

وی ادامه داد: برای اثرگذاری بیشتر باید محتوای بیشتری تولید شود و افزایش تولید محتوا در گروی وجود تقاضا از سوی مخاطب است؛ به این معنی که باید فرهنگ کتابخوانی در بین دانش‌آموزان گسترش یابد.

هاشمی تأکید کرد: حتی می‌توان ساعت‌های خاصی را در مدارس برای مطالعه دانش‌آموزان در نظر گرفت؛ ظاهراً در سند برنامه درسی ملی هم به این موضوع توجه شده است؛ اگر این فضای مطلوب شکل بگیرد، کتاب‌های آموزشی و پشتیبان برنامه درسی جایگاه خود را پیدا می کنند.