به گزارش پارس نیوز، دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگاران افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو که پیش از این اعلام کرده بود مرحله تکمیل ظرفیت برای آزمون های سراسری برگزار نخواهد شد، به صورت کاملاً محدود این اجازه را به وزارت بهداشت داد که در رشته های مورد نیاز مرحله تکمیل ظرفیت برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه علوم پزشکی برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته مقاطعی که دبیرخانه های مربوطه نیاز خود را اعلام کنند و شورای گسترش دانشگاه ها در وزارت بهداشت آن را تائید کنند، در هفته اول آذرماه به مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

حیدرزاده یادآور شد: فقط در رشته های مورد نیاز که این دو نهاد به ما اعلام کنند تکمیل ظرفیت صورت خواهد گرفت و مرحله تکمیل ظرفیت برای این رشته مقاطع از هفته دوم آذرماه اطلاع رسانی و انجام خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهارداشت: رشته مقاطع و ظرفیت اعلامی در اطلاعیه های مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.