به گزارش پارس نیوز، 

احمد خسروی وفا اظهار کرد: در پرونده‌ای دیگر با موضوع جرایم اقتصادی حسین شفیعیون فرزند عزیزاله به دلیل اتھامات اخلال در امر اقتصادی از طریق گرانفروشی کلان اقلام و لوازم و قطعات خودرو با لحاظ سود ۳ درصد مجاز عمده فروشی به میزان ١،٣٤١،٦٦٨.٨٤٠ ریال و احتکار عمده و اختفا و امتناع از عرضه اقلام و لوازم و نیازمندی ھای یاد شده به ارزش ١٢،٤١٨،٢٢٠،٠٠٠ ریال تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و پرونده وی پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: دادگاه این متھم به صورت علنی و با حضور وکیل مدافع و خبرنگاران برگزار گردید و قضات دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان پس از ختم رسیدگی، صدور حکم نموده و نتیجه متعاقبا اعلام خواھد شد.

خسروی وفا در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی به منظور حفظ امنیت و آسایش مردم برخورد قاطع با اخلالگران و مفسدان اقتصادی را در دستور کار جدی خود داشته و مجازاتھای قانونی را در خصوص این افراد اعمال خواھد نمود.