به گزارش پارس نیوز، سرهنگ مسعود جبارزاده معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک این پلیس گفت: با توجه به روز پنج شنبه و تعطیلات پیش رو شاهد خلوت شدن معابر شهر تهران و محور های بزرگراهی هستیم؛ که سبب افزایش میانگین سرعت خودروها در معابرشهری و بزرگراهی می‌شود.

جبار زاده به رانندگان توصیه کرد: در چنین شرایطی با سرعت مطمئنه رانندگی کنند که شاهد حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.