به گزارش پارس نیوز، تکمیل ظرفیت چهل و پنجمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی از سوم آذر ۹۷ آغاز می شود.

براساس اطلاعیه اعلام شده افرادی که در این آزمون پذیرفته نشده اند می توانند از ساعت ۱۰ صبح شنبه سوم آذر تا ساعت ۱۶ دوشنبه پنجم آذر با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در تکمیل ظرفیت این آزمون ثبت نام کنند.

پذیرش افراد بومی هر استان در رشته های دارای ظرفیت در دانشگاه های علوم پزشکی همان استان در اولویت بوده و در صورت فقدان داوطلب بومی آن استان، اولویت بعدی با سایر داوطلبان بومی سایر استان های مستقر در همان منطقه آمایشی بوده و در مرحله آخر داوطلبان بومی سایر مناطق آمایشی مدنظر قرار خواهند گرفت.

شروع دوره پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی حداکثر تا پایان آذر۹۷ خواهد بود؛ جدول رشته محل های تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی متعاقبا در مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.