به گزارش پارس نیوز، با توجه به روزهای پایانی هفت، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت تسهیل در تردد هموطنان در جاده های برون شهری، تمهیدات ترافیکی خاصی را به مرحله اجرا گذاشته است.

محدودیت های ترافیکی از روز سه شنبه 29 آبان الی روز دوشنبه 5 آذرماه 97 به شرح ذیل اجرا خواهد شد:

1-تردد موتورسیکلت: از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 97/08/30 الی ساعت 6 روز دوشنبه مورخ 97/09/05از محورهای چالوس,هراز,فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوعاست.

تبصره-تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

2-محور کرج- چالوس

الف-تردد انواع تریلر,کامیون و کامیونت از محور کرج- چالوس ممنوع است.

ب -تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 الی 24 روز جمعه مورخ 97/09/02از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل,تردد  انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 الی 24 همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

پ-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 الی 24 روز یکشنبه مورخ 97/09/04 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل,تردد  انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 الی 24 همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

3-محور هراز

الف-تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع است.

ب-تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز چهارشنبه مورخ 97/08/30 و همچنین از ساعت 6 الی 24 روزهای پنجشنبه و جمعه تاریخ های 97/09/01و 97/08/02 و از ساعت 12 الی 24 روز شنبه مورخ 97/09/03 و از ساعت 6 الی 24 روز یکشنبه مورخ 97/09/04 و همچنین از ساعت 6 الی ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 97/09/05 از محور هراز ممنوعاست.

پ-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت 14الی 24 روز جمعه مورخ 97/09/02از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت 16 الی 24 همان روز  با اعلام مامورین مسقر در محل از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) تردد انواع وسایل نقلیه بصورت یکطرفه خواهد بود.

ج-تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت14 الی 24 روز یکشنبه مورخ 97/09/04 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت 16 الی 24 همان روز  با اعلام مامورین مسقر در محل , از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) تردد انواع وسایل نقلیه بصورت یکطرفه خواهد بود.

4.محور تهران-فیروزکوه -قائم شهر و بالعکس

تردد کلیه تریلی ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 الی 24 روز یکشنبه مورخ 97/09/04 در محور فوق ممنوعاست.

5.محور قدیم رشت-قزوین و بالعکس

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز پنجشنبه مورخ 97/09/01 و همچنین از ساعت 6 الی ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 97/09/04 در محور فوق ممنوعاست.

6.محور آستارا -اردبیل و بالعکس

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز پنجشنبه مورخ 97/09/01 و همچنین از ساعت 6 الی ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 97/09/04 در محور فوق ممنوعاست.

7-باند رفت محور سلفچگان -قم (به سمت قم)

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 16 الی 24 روز یکشنبه مورخ 97/09/04 در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین اتوبان ساوه به سمت تهراناست.