به گزارش پارس نیوز، فرصت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ساعت 24 امروز سه‌شنبه 29 آبان پایان می‌یابد.

سازمان سنجش در این رابطه با صدور اطلاعیه‌ای گفت: به منظور مساعدت برای تکمیل و درج کدرشته‌ محل‌های انتخابی، مقرر شد به داوطلبان اجازه داده شود تا پایان روز سه‌شنبه 29  آبان 97  نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. بدیهی است مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و به تقاضاهایی که به هر طریق دیگر و بعد از تاریخ مذکور واصل شود ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ضمناً داوطلبانی که قبلاً فرم انتخاب رشته تکمیل ظرفیت خود را تکمیل و رسید انتخاب رشته 15 رقمی دریافت کرده‌اند نیز، در صورت تمایل و با توجه به مندرجات اطلاعیه‌های 20 آبان و 26 آبان 97، می‌توانند نسبت به اصلاح و ویرایش اولویت‌های انتخابی خود اقدام کنند.