به گزارش پارس نیوز، اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: سوختگی در ۶ ماه نخست امسال سبب مرگ ۹۶ نفر در پایتخت شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد فوت ناشی ازسوختگی 105 نفر بود، 8درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش از کل فوت ناشی از سوختگی از فروردین تا شهریور امسال 67 نفر مرد و 29 نفر زن بودند.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 105 نفر فوت ناشی از سوختگی ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی استان 72 مرد و 33 نفر زن بودند.

در شهریورماه امسال نیز آمار فوت ناشی از سوختگی17 مورد گزارش شده است.