به گزارش پارس نیوز، به نقل از روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در تداوم پیگیری پرداخت دیون اعضای صندوق، سپرده‌های 6 درصد بازنشستگان در صف انتظار تا پایان خرداد ماه امسال تسویه و 234 نفر از بازنشستگان در مجموع مطالبات خود را به ارزش بیش از 1.9میلیارد تومان دریافت کردند.

همچنین پرداخت سپرده‌های مازاد پس انداز به پایان فروردین ماه رسید و افرادی که از دی ماه 1396 تا پایان فروردین 1397 درخواست تسویه خود را ارائه کرده بودند،سپرده‌هایشان را دریافت کردند.

بدین ترتیب در دور جدید تسویه سپرده‌های مازاد پس انداز، سپرده 456 نفر به ارزش بیش از 4 میلیارد تومان پرداخت شد.

این گزارش حاکی است در دوره قریب به 10ماه حضور تیم مدیریت جدید صندوق ذخیره ، بیش از 55 میلیارد تومان از مطالبات اعضا پرداخت شده است و پیگیری برای وصول مطالبات موسسه و به روز رسانی پرداخت های اعضا در جریان است.