به گزارش پارس نیوز، در جلسه بیست و پنجم کمیته کنترل و پایش آلودگی صوتی شهر تهران که با حضور اعضای اصلی کمیته ونمایندگان ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران، وزارت کشور، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، شرکت بازرسی کیفیت، سازمان ملی استاندارد، معاون حقوقی سازمان حمل‌ونقل و ترافیک و سازمان حفاظت محیط‌زیست بار دیگر موانع اجرایی «دستورالعمل نحوه‌ آزمون صدای منتشره از اگزوز خودروهای سبک، سنگین و نیمه سنگین و موتورسیکلت‌ها در مراکز معاینه فنی» که به تازگی تدوین شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه مذکور مواردی از سوی نمایندگان معاینه فنی و وزارت کشورمطرح شد، مبنی بر اینکه بسیاری از مراکز معاینه فنی بخصوص در شهرستان‌ها به دلیل وسعت کم، شرایط فیزیکی جهت اجرای طرح را ندارند. همچنین در بعضی از شهرها به دلیل باد شدید یا رطوبت بالا اجرای دستورالعمل ممکن نخواهد بود.

در این جلسه تصویب شد که تعدادی از مراکز معاینه فنی که به لحاظ شرایط فیزیکی قابلیت اجرای دستورالعمل تهیه شده را ندارند، توسط وزارت کشور معرفی و توسط مجری طرح (دانشگاه علوم پزشکی تهران) بررسی و نتیجه به دبیر کمیته اعلام شود.

همچنین قرار شد نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست موضوع اجرای طرح پایلوت در مراکز معاینه فنی، جهت تعیین حدود مجازرا از سوی سازمان بررسی و نتیجه را به دبیر کمیته اعلام کند. همچنین پس از بازنگری متن دستورالعمل، نسخه نهایی جهت تأیید برای ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران و وزارت کشور ارسال شود. در آخرین مصوبه نیز پس از سیر مراحل قانونی و تصویبدستورالعملتدوین شده، طی جلسه مشترکی فی‌مابین وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد مهلت مشخصی جهت تجهیز مراکز معاینه فنی و ورود حدود مجاز تراز صدا برای وسایل نقلیه مختلف درسامانه سیمفا، تعیین و به مراکز معاینه فنی کشور ابلاغ شود.